industry

Công nghiệp

Các sản phẩm và ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp phải có mức độ hiệu suất cao. Những sản phẩm này nên có tuổi thọ lâu hơn so với các sản phẩm điển hình trong các ngành công nghiệp khác và quan trọng nhất là chúng phải linh hoạt. Mọi môi trường công nghiệp đều khắc nghiệt và sản phẩm và các thành phần của nó phải được chuẩn bị tốt.

Được thành lập vào năm 2002, Taixin Hydraulic là nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm trong ngành thủy lực tại Trung Quốc.

Công ty ủng hộ đổi mới khoa học và công nghệ, sự tham gia của toàn bộ nhân viên, cải tiến liên tục và chính sách chất lượng hài lòng lẫn nhau để đáp ứng yêu cầu chất lượng của khách hàng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để cùng phát triển các sản phẩm mới. Nhiệt tình chào đón bạn bè từ mọi tầng lớp xã hội đến đàm phán qua điện thoại.


Top