Van cân bằng

CBCA

Mẫu số: CBCATỷ lệ thí điểm 3: 1, van cân bằng công suất tiêu chuẩnSeries 1/Công suất: 60 lít/phút/ Khoang: T-11A

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

CBEA

Mẫu số: CBEATỷ lệ thí điểm 3: 1, van cân bằng công suất tiêu chuẩnSeries 2/Công suất: 120 lít/phút/ Khoang: T-2A

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

CBGA

Mẫu số: RDGATỷ lệ thí điểm 3: 1, van cân bằng công suất tiêu chuẩnSeries 3/Công suất: 240 lít/phút/ Khoang: T-17A

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

Sẵn sàng bắt đầu chưa?

Gọi +86 15958896870 để nhận giá hoặc đơn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi cung cấp
Không có đề nghị cạnh tranh với chi phí ẩn.

Top