Van bi mặt bích SAE

Van bi mặt bích SAE là một thiết bị điều khiển chất lỏng được sử dụng trong hệ thống đường ống. Van bi này sử dụng phương pháp kết nối mặt bích xoắn ốc để dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ.

Sẵn sàng bắt đầu chưa?

Gọi +86 15958896870 để nhận giá hoặc đơn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi cung cấp
Không có đề nghị cạnh tranh với chi phí ẩn.

Top