Tin tức sản phẩm

Yêu cầu chung 1.1 Các thông số kỹ thuật và loại van phải phù hợp với các yêu cầu của tài liệu thiết kế đường ống. 1.2 Mô hình van phải ghi rõ yêu cầu số tiêu chuẩn quốc gia. Nếu đó là tiêu chuẩn của công ty, mô tả liên quan đến mô hình phải được ghi rõ. 1.3 Yêu cầu áp suất làm việc của van ≥ Áp suất làm việc của đường ống. Áp suất làm việc mà van có thể chịu được mà không ảnh hưởng đến giá cả phải lớn hơn áp suất làm việc thực tế của đư···
Có hai lý do tại sao van điện từ không thể tắt.Thứ nhất, các chướng ngại vật vật lý, chẳng hạn như một số sỏi, lá chết và cành cây, cản trở việc niêm phong hoàn toàn màng. Sau khi loại bỏ những trở ngại này, cần kiểm tra xem bộ phim và phụ kiện có bị hư hỏng hay không.Lý do thứ hai là áp lực tác động lên màng ngăn trên quá nhỏ, có thể là do:
Top