Van bi hai chiều KHB3K (BK3)

Van bi ba chiều áp suất cao có cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp và hiệu suất niêm phong tốt. Nó không chỉ có thể thực hiện chuyển đổi lưu lượng phương tiện truyền thông, mà còn làm cho ba kênh kết nối với nhau, đóng bất kỳ kênh nào, làm cho hai kênh khác kết nối và kiểm soát linh hoạt sự kết hợp hoặc chuyển hướng của phương tiện truyền thông trong đường ống.


KHB3K(SR/LR)

Van bi ba chiều áp suất cao có cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp và hiệu suất niêm phong tốt. Nó không chỉ có thể thực hiện chuyển đổi lưu lư···

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

KHB3K-G

Van bi ba chiều áp suất cao có cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp và hiệu suất niêm phong tốt. Nó không chỉ có thể thực hiện chuyển đổi lưu lư···

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

KHBT3K

Van bi ba chiều áp suất cao có cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp và hiệu suất niêm phong tốt. Nó không chỉ có thể thực hiện chuyển đổi lưu lư···

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

KHB3K-NPT

Van bi ba chiều áp suất cao có cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp và hiệu suất niêm phong tốt. Nó không chỉ có thể thực hiện chuyển đổi lưu lư···

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

KHB3K-ZG

Van bi ba chiều áp suất cao có cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp và hiệu suất niêm phong tốt. Nó không chỉ có thể thực hiện chuyển đổi lưu lư···

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

Sẵn sàng bắt đầu chưa?

Gọi +86 15958896870 để nhận giá hoặc đơn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi cung cấp
Không có đề nghị cạnh tranh với chi phí ẩn.

Top