Van kim điều chỉnh hoàn toàn

NCEB

Mẫu số: NCEBVan kim điều chỉnh hoàn toàn với van kiểm tra dòng chảy ngượcSeries 2/Công suất: 45 lít/phút. (6,4 mm)/khoang: T-5A

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

NFBC

Mẫu số: NFBCVan kim điều chỉnh hoàn toànCông suất: 20 lít/phút. (4 mm)/khoang: T-162A

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

Sẵn sàng bắt đầu chưa?

Gọi +86 15958896870 để nhận giá hoặc đơn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi cung cấp
Không có đề nghị cạnh tranh với chi phí ẩn.

Top