Van tiết lưu STB

Loại van tiết lưu Stb là một thiết bị điều chỉnh lưu lượng phổ biến thường được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng và áp suất của môi trường chất lỏng. Nó bao gồm một lõi có thể điều chỉnh và một vòng điều chỉnh cố định. Khoảng cách giữa lõi điều chỉnh và vòng điều chỉnh có thể được điều chỉnh để kiểm soát dòng chảy và áp suất của chất lỏng.

STB-G

Loại van tiết lưu Stb là một thiết bị điều chỉnh lưu lượng phổ biến thường được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng và áp suất của môi trường ch···

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

STB-NPT

Loại van tiết lưu Stb là một thiết bị điều chỉnh lưu lượng phổ biến thường được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng và áp suất của môi trường ch···

Chi tiết sản phẩm Yêu cầu

Sẵn sàng bắt đầu chưa?

Gọi +86 15958896870 để nhận giá hoặc đơn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi cung cấp
Không có đề nghị cạnh tranh với chi phí ẩn.

Top